Begeleiding

Ik zet ouders graag in hun kracht: vaak kunnen en weten zij meer dan ze zelf denken. Daarom begin ik een begeleidingstraject bij voorkeur bij de ouders zelf. Het bieden van opvoedondersteuning aan ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, kan een gezin al op weg helpen naar een aanpak die past bij hen.

Als blijkt dat opvoedondersteuning niet voldoende is en het kind professionele begeleiding nodig heeft, kan ik samen met de ouders en het kind kijken welke andere vorm van begeleiding gewenst is.
De opvoedondersteuning aan ouders is gestoeld op de methodieken Oplossingsgericht Werken en Acceptance and Commitment Therapy.

Organisaties zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, school of consultatiebureau kunnen mij inschakelen voor ouderbegeleidingsgesprekken, observaties in de groep en sparren over begeleiding van een individueel kind met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Ik werk hierbij altijd samen en in overleg met de ouders/opvoeders en de professional die bij het kind betrokken is.